Bli medlem


För att kunna använda hela www.hemmetsjournal.se måste du vara medlem och kunna logga in. Skapa ditt användarkonto här.

 

När du är medlem och har loggat in kan du bl a...

 

• Skapa din egen sida med nyheter
• Ladda upp bilder
• Skapa din egen blogg
• Ge alla bilder "tummen upp"
• Delta i diskussionerna i forum
• Skriva i andra medlemmars gästböcker

 

Du väljer själv om du vill synas på webbplatsen med ditt riktiga namn eller ett användarnamn du väljer själv .

Du som är prenumerant på Hemmets Journal kan registrera ditt prenumerationsnummer och få tillgång till exklusivt material och erbjudanden som inte är tillgängliga för andra medlemmar.


eller
 

Våra villkor



Ditt besök på www.hemmetsjournal.se står under nedanstående villkor.

 

Vår nätetikett

www.hemmetsjournal.se är en mötesplats där medlemskap krävs om du vill kunna medverka i diskussioner, blogga, ladda upp bilder osv. Ditt medlemskap är personligt och det är inte tillåtet att registrera mer än ett medlemskap per person. Om det kommer till vår kännedom att du har registrerat flera medlemsprofiler på www.hemmetsjournal.se kommer du att bli ombedd att ta bort alla utom ett. Det är inte heller tillåtet att överlåta sitt medlemskap till någon annan.

 

Som medlem på www.hemmetsjournal.se och vid användandet av vårt diskussionsforum eller chatt, eller om du laddar upp bilder eller texter, medverkar du direkt med dina inlägg och här gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på www.hemmetsjournal.se. Du som användare är själv ansvarig för dina inlägg. Detta innebär att du som användare kan ställas till svars för dina inlägg. Du har heller inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet.

 

Inläggen får inte innehålla:
- hets mot folkgrupp eller annat av rasistisk karaktär
- kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning hot eller stötande uppgifter
- olaga våldsskildring eller barnpornografi
- pornografi
- uppgifter som utgör upphovsrättsintrång (du får exempelvis inte ladda upp bilder, texter, filmer eller musik som andra äger upphovsrätten till utan upphovsmannens uttryckliga medgivande)
- spridning av datavirus
- erbjudande om sexuella tjänster
- uppmaning till brott

 

www.hemmetsjournal.se erbjuder många olika sätt för dig att interagera med andra besökare. Vi vill att samvaron på vår webbplats ska var trygg och präglas av vänlighet och tolerens. Sedvanlig nätetikett gäller. Detta innebär att du ska använda en trevlig ton och hålla dig till diskussionsämnet. Du får inte använda www.hemmetsjournal.se till egna tävlingar, direktreklam, enkäter, massutskick, privata annonser eller dylikt.

 

Som medlem på www.hemmetsjournal.se har du möjlighet att ladda upp bilder. Du har själv ansvaret för dessa bilder. Bilderna du laddar upp måste var bilder du själv fotograferat eller har fotografens tillåtelse att ladda upp. Lagen om upphovsrätt gäller även på Internet, vilket innebär att man inte fritt kan kopiera bilder från andra webbsidor utan att fotografen gett sitt medgivande eller frånsagt sig upphovsrätten.

 

Som medlem på www.hemmetsjournal.se har du möjlighet att anmäla sådant innehåll som du finner stötande eller som på något sätt bryter mot dessa regler. Ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att självständigt avgöra vilka följderna av din anmälan ska bli.

 

Vi förbehåller oss rätten att stänga av dig som användare om du bryter mot vår nätpolicy. I allvarliga fall görs polisanmälan.

 

Länkar till andra Internetsidor

Vi kan inte ansvara för lagligheten i innehållet på och i administrationen av de Internetsidor vi länkar till från webbplatsen. Men vi hoppas att det skall vara tryggt att besöka både vår webbplats och andra delar av Internet. Om du upptäcker att de Internetsidor vi länkar till har ett olagligt eller kränkande innehåll är vi därför tacksamma för att höra från dig.

 

Rättighet till varumärken och material på den här webbplatsen

Vi och våra samarbetspartners förbehåller oss alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna.

Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

 

E-postadresser

Om du tillåter att Hemmets Journal skickar nyhetsbrev till din e-postadress kommer du att få omkring ett meddelande per vecka med information om vad som händer på HemmetsJournal.se, i tidningen och med annonser från våra samarbetspartners.

Om du dessutom tillåter att Egmont Tidskrifter AB, som äger Hemmets Journal, och våra samarbetspartners skickar erbjudanden till dig kommer du att få prenumerationserbjudanden och andra erbjudanden ett fåtal gånger per år.

Hemmets Journal skickar inte e-post till mottagare som inte har medgivit detta. Tänk på att erbjudandet om att mottaga nyhetsbrev från Hemmets Journal finns vid alla formulär på www.hemmetsjournal.se, inklusive tävlingsformulär och kontaktformulär.

 

Inskickat material

Egmont Tidskrifter AB (Hemmets Journal) förbehåller sig rätten att använda och publicera inskickat material till webbplatsen (www.hemmetsjournal.se), till exempel bilder, både på webbplatsen och i tidningen.

 

Tävlingar

Vi förbehåller oss obegränsad rätt att publicera tävlingsbidrag som vunnit pris i av tidningen och/eller webbplatsen arrangerad tävling. Vid eventuell beskattning av vinster i våra pristävlingar svarar pristagaren själv för denna kostnad.

 

Användning av IP-adresser och cookies

För att fortlöpande kunna förbättra vår webbplats följer vi med i vilka sidor på webbplatsen som besöks och hur länge Internetanvändaren stannar på de olika sidorna.
Det här görs med hjälp av registrering av IP-adresser på användarnas datorer och med hjälp av cookies.
Registrering av din IP-adress är ett led i vår systemadministration och vi kan inte identifiera dig som person med hjälp av IP-adressen.

 

En cookie är en liten fil som servern lagrar på din dator varefter cookien läser av datorns trafik på vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats uppdateras cookien och returneras till din hårddisk. En cookie kan inte identifiera dig som person - den känner bara igen den cookie som den själv har lagt på din dator. Det är möjligt att ställa in webbläsaren till att blockera cookies. Det här kan du också göra med cookies från oss och du måste inte acceptera cookies för att kunna använda vår webbplats. Emellertid kan vissa delar av eller funktioner på webbplatsen inte användas om du inte tillåter cookies.

 

Ansvarsfriskrivning

På vår webbplats kan det finnas körbara hjälpprogram som till exempel ActiveX eller Javascript till ditt förfogande. Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i dessa program, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder dessa program på vår webbplats.

Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra ovanstående användningsvillkor för den här webbplatsen. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

 

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Egmont Publishing AB, organisationsnummer 556046-9206, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

 

Personuppgifter

Egmont Publishing AB och därtill ingående bolags (nedan kallat " Egmont Publishing") behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, till exempel namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, medlems-/kund- eller prenumerationsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

 

Egmont Publishings insamling av personuppgifter

Egmont Publishing samlar in personuppgifter i samband med något av följande:
- När du som besökare registrerar dig på någon av våra sajter eller onlineforum;
- När du beställer ett av våra nyhetsbrev;
- När du tecknar en prenumeration på någon av våra tidningar;
- När du deltar i en av Egmont Publishing arrangerad tävling eller annan marknadsföringsaktivitet.

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Om du är 15 år eller äldre, behandlas dina personuppgifter för att Egmont Publishing ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende samt för kundadministration. Egmont Publishing kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster. Detta innebär att de personuppgifter som du lämnar till Egmont Publishing kan komma att lämnas ut till de olika företagen inom Egmont Publishing -koncernen samt till andra företag som Egmont Publishing samarbetar med.

Om du är yngre än 15 år kommer Egmont Publishing endast att behandla dina personuppgifter för kundadministration.

Oavsett din ålder kan personuppgifter komma att lämnas ut om Egmont Publishing är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

 

Hur länge sparar Egmont Publishing personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och Egmont Publishing. Efter att kundrelationen har avslutats sparas personuppgifterna i högst ett år. När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas personuppgifterna i högst ett år. Ettårsperioden räknas från det datum som du uppgav dina personuppgifter till Egmont Publishing eller det datum då du senast var inloggad på någon av Egmont Publishings webbplatser.

Egmont Publishing publicerar ett hundratal magasin och webbplatser, som Hemmets Journal, Hus & Hem, icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter, event, e-handel och content marketing. Företaget omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och har cirka 300 medarbetare i Sverige. Egmont är en stiftelse som omsätter cirka 14,7 miljarder kronor, och som delar ut mer än 100 miljoner kronor varje år för att bidra till att utsatta barn och ungdomar får ett bättre liv. Läs mer på www.egmont.se.